# پسر_مهر

شعری از جنس غزل

گریز من از نگاه سرد انسان می گریزم                                         یا از میان خلق حیوان می گریزم من در پناه درد بی درمان خزیدم                                         ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 24 بازدید