# جعفر

شعری از جنس غزل

گریز من از نگاه سرد انسان می گریزم                                         یا از میان خلق حیوان می گریزم من در پناه درد بی درمان خزیدم                                         ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 20 بازدید

یک شعر نو

مرثیه خوان مدتی هست که دور از همه جا همه کس            که دور از همه جا و همه کس                                    بی نفس                                         کنج قفس پیش ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 14 بازدید